Мэдээ мэдээлэл

Blog

ТНЗ "Уул уурхайн салбарын засаглалд байгаль орчин, хүний эрхийн зарчмыг тусгах нь" тайланг боловсруулав

19-06-2024, 13:00
Монголын Тогтвортой хөгжил, нийгмийн хариуцлагын зөвлөл нь 2023 онд Байгаль орчны засаглал төсөлтэй хамтран "Уул уурхайн салбарын засаглалд байгаль орчин, хүний эрхийн зарчмыг тусгах нь" тайланг боловсруулсан юм. Энэхүү тайланд Шведийн Байгаль Хамгаалах Агентлагийн санхүүгийн дэмжлэгээр НҮБХХ-ийн хэрэгжүүлж буй Байгаль орчны засаглал хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын уул уурхайн салбарын засаглалыг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаануудын үр нөлөө, туршлага, сургамжийн зэрэгцээ 5 кейс судалгааг хуваалцсан болно. Тайлангийн англи, монгол хувилбартай дараах линкээр танилцана уу. 


скачать dle 12.0